Home    MdM – cena nieruchomości i wysokość dopłat

Cena za metr kwadratowy nabywanej nieruchomości nie może przekroczyć określonego dla każdej lokalizacji limitu. Dla każdego województwa obowiązuje podział na 3 kategorie lokalizacji:

– stolica województwa,
– gminy sąsiadujące ze stolicą województwa,
– pozostałe gminy w województwie.


WYSOKOŚĆ DOPŁATY


Dopłaty do wkładu własnego wynoszą 10 lub 15% wartości odtworzeniowej w zależności od kategorii klienta i ilości dzieci, zgodnie z poniższym zestawieniem:


Małżeństwo:

  • Bezdzietne – 10% dopłaty
  • 1 lub więcej dzieci – 15 % dopłaty

Osoba samotnie wychowująca dzieci:

  • 1 lub więcej dzieci – 15 % dopłaty

Singiel 

  • 10 % dopłaty 

Jeżeli w okresie 5 lat od zakupu nieruchomości rodzina powiększy się o 3 lub kolejne dziecko, wówczas wypłacana jest dodatkowa dopłata w wysokości 5%.


Dopłata przysługuje do maksymalnie 50 m² powierzchni użytkowej, niezależnie od rodzaju nieruchomości i kategorii kredytobiorcy.


Dopłata wyliczana jest wg następujących wzorów:

  • nieruchomość o powierzchni do 50 m²
    Powierzchnia użytkowa * średni wskaźnik przeliczeniowy * 10% lub 15%

  • nieruchomość o powierzchni większej niż 50 m²
    50 m² * średni wskaźnik przeliczeniowy * 10% lub 15%


 

 

 

 

Polecane artykuły

MdM- zwrot doplaty

David Long Womens Jersey