Home    MdM- zwrot doplaty

Korzystając z dopłaty Mieszkanie dla Młodych warto być świadomym, jakie restrykcje i obostrzenia dotyczą kredytobiorców.
W przypadku wystąpienia którejś z poniższych sytuacji w okresie 5 lat od nabycia nieruchomości, kredytobiorca musi zwrócić dopłatę.


  • sprzedanie (przekazanie w darowiźnie) mieszkania,
  • wynajem lub użyczenie innej osobie,
  • dokonanie zmiany sposobu użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • stanie się właścicielem innej nieruchomości mieszkaniowej, z wyłączeniem spadkobrania;

 

Dopłata jest zwracana proporcjonalnie, zależna od czasu w jakim nastąpi naruszenie zasad dopłaty. Jeśli kredytobiorca sprzeda mieszkanie po 10 miesiącach, to zwraca 50/60 dopłat. Jeśli po 50 miesiącach, to 10/60, itd.


Polecane artykuły

David Long Womens Jersey