Home    Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych – wspólnota mieszkaniowa w Olsztynie

Ostatnio odebrałam telefon od jednej z mieszkanek zarządzanej przez nas wspólnoty mieszkaniowej w Olsztynie – pytanie dotyczyło kompetencji w zakresie oznakowania dróg. Uściślając, o wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Czy zarządca nieruchomości może określić i wyznaczyć miejsca parkingowe?

Zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych drogi, drogi rowerowe, parkingi, place przeznaczone do ruchu pojazdów niezlokalizowane w pasie drogowym – są drogami wewnętrznymi. Zgodnie z Ustawą, przebudowa tych dróg, remont, utrzymanie (w tym odśnieżanie) i oznakowanie należy do kompetencji właściciela terenu lub zarządcy terenu.

Jednakże warto zauważyć, że zgodnie z artykułem 8 ust. 4 wyżej wskazanej ustawy oznakowanie połączenia drogi wewnętrznej z drogą publiczną, a co za tym idzie, tworzenie organizacji ruchu, należy do zarządcy drogi publicznej.

Podsumowując – zarząd wspólnoty mieszkaniowej w porozumieniu z zarządcą nieruchomości wyznacza ilość i umiejscowienie oznakowania na terenie wspólnoty. Dotyczy to nie tylko miejsc dla osób niepełnosprawnych, ale wszystkich innych elementów związanych z oznakowaniem terenu zewnętrznego.

Polecane artykuły

David Long Womens Jersey