Home    MdM – do kogo skierowane?

Mieszkanie dla Młodych to nowa forma dopłat do zakupu mieszkań dla osób spełniających określone kryteria, czyli:
– małżeństwa,
– osoby samotnie wychowujące dzieci,
– osoba niepozostająca w związku małżeńskim (tzw. single).Kredyt MDM może otrzymać osoba, która do dnia nabycia lokalu nie była:

– właścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
– osobą której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
– właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienie współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal.O kredyt może starać się osoba, która w roku w którym ubiega się o kredyt kończy nie więcej niż 35 lat. Mówiąc innymi słowy w roku 2015 o kredyt mogą starać się osoby urodzone w 1980 roku lub później. W przypadku małżeństw wystarczy aby kryterium wieku spełniała tylko jedna osoba.

Polecane artykuły

David Long Womens Jersey