Home    Opłata za szyld i klimatyzator?

Częstym problemem zarządzanych przeze mnie wspólnot mieszkaniowych jest kwestia opłat za zamieszczenie szyldów i klimatyzatorów na elewacji. W szczególności dotyczy to wspólnot, które mają w swoich częściach lokale usługowe, lub lokale mieszkalne użytkowane jako lokale usługowe.


Warto podkreślić, iż we wspólnocie mieszkaniowej występują dwa rodzaje nieruchomości: nieruchomość wspólna, co do której wszystkie decyzje podejmuje wspólnota mieszkaniowa oraz dura – wyodrębnione lokale – co do których wszystkie decyzje podejmuje właściciel (współwłaściciel).


 

Zgodnie z Ustawą nieruchomość wspólną stanowi grunt i te części nieruchomości, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu. Częstym rozwiązaniem jest przyjęcie dodatkowego statutu, który jasno określa które części nieruchomości należą do wspólnoty. W szczególności dotyczy to elementów spornych – takich jak liczniki i ciepłomierze.

Niewątpliwie elewacja budynku należy do nieruchomości wspólnej, także w tych częściach przylegających do poszczególnych lokali. Zgodnie z prawem, na montaż elementu na części nieruchomości wspólnej wymaga zgody wspólnoty. Co prawda, Kodeks Cywilny (art. 206) ustanawia generalną zasadę, iż każdy współwłaściciel jest uprawniony do współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej oraz korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaczami. Nie oznacza to jednak, że każdy ma prawo do swobodnego umieszczania instalacji (klimatyzatora, reklam, szyldu) na nieruchomości wspólnej bez uregulowania tej kwestii z pozostałymi właścicielami.

Członek wspólnoty , jeżeli chce umieścić na nieruchomości wspólnej szyld / reklamę/ klimatyzator powinien uzyskać odpłatną lub nieodpłatną zgodę wspólnoty mieszkaniowej.

Polecane artykuły

David Long Womens Jersey