Home    Uchwała niezgodna z prawem

Dwa ostatnie posty dotyczyły naliczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Warto podkreślić, iż każda uchwała wspólnoty, zgodnie z art. 25 Ustawy o własności lokali, każdy właściciel lokalu „może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy”. Powództwo, o którym mowa „może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.”


Prawo dopuszcza jeszcze zaskarżenie uchwały na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Co prawda, zdaniem Sądu Najwyższego w przypadku uchwał wspólnoty mieszkaniowej art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego może być stosowany wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, jednakże sąd ma możliwość uznać, iż naliczanie opłat niezgodnie z obowiązującym prawem, jest naruszeniem podstawowej zasady obowiązującej we wspólnocie i potraktować to jako sytuację nadzwyczajną.

Polecane artykuły

David Long Womens Jersey