Home    Ustalenie zaliczki na koszty zarządu

Nawiązując do poprzedniego artykułu, w kilku słowach opiszę, jak zgodnie z prawem, należy ustalić zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną:

  1. Zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną musi być ustalona w zależności od udziału właściciela (udział jest równoznaczny z metrażem lokali i pomieszczeń przynależnych) w nieruchomości wspólnej obliczonego zgodnie z ustawą o własności lokali.
  2. Różnicowanie zaliczki w zależności od przeznaczenia lokalu jest możliwe jedynie w przypadku lokalu użytkowych, których zwiększenie obciążenia jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie na podstawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.


WAŻNE
Uchwała różnicująca zaliczki w zależności od funkcji lokalu – mieszkaniowej lub pomocniczej (piwnica / garaż) jest niezgodna z obowiązująca ustawą o własności lokali i może być zaskarżona

Polecane artykuły

David Long Womens Jersey