Home    Czy głos właściciela garażu równy głosowi właściciela mieszkania?

Długo wyczekiwana nowelizacja Ustawy o Własności Lokali przyniesie znaczące udogodnienia w zarządzaniu nieruchomościami. Dotyczy to w szczególności tych wspólnot, w których znajduje się wielostanowiskowa hala garażowa. Nowelizacja daje takie samo prawo głosu współwłaścicielom hali garażowej i właścicielom mieszkań.

Obecnie współwłaściciele hali wielostanowiskowej  są zbiorowym właścicielem jednego lokalu, czyli również zbiorowym członkiem wspólnoty mieszkaniowej.  To rozwiązanie skutkuje paraliżem decyzyjnym wspólnot, w których garaż może być współwłasnością nawet kilkuset osób. Taka sytuacja ma miejsce na zarządzanym przez nas osiedlu Kopernik Park i Versal. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, jeśli współwłaściciele garażu chcąc zająć stanowisko w sprawach będących przedmiotem głosowania wspólnoty muszą jednomyślnie wybrać swojego pełnomocnika. W praktyce jest to praktycznie niemożliwe. Efekt jest następujący – udział wynikający z powierzchni zajmowanej przez halę garażową jest udziałem „martwym”. Jest to o tyle istotne, gdyż do podjęcia uchwały wspólnoty jest wymagana większość głosów wszystkich współwłaścicieli. 

W swoim dotychczasowym doświadczeniu w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi nie miałam sytuacji, by w garażu wielostanowiskowym składającym się z ponad 50 współwłaścicieli otrzymać jednogłośnie decyzję. Istotne jest również to, że każdy z udziałowców musi zając stanowisko w przedmiotowej sprawie – obowiązuje 100% frekwencja i jednomyślność w głosowaniu.  

 

Za nowelizacją ustawy było aż 430 posłów. Nowelizacja zrówna status współwłaścicieli lokali i współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych, a w efekcie usprawni i ułatwi zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

Jako administrator wspólnot mieszkaniowych w Olsztynie i licencjonowany zarządca nieruchomości  liczę na wprowadzenie opisanej zmiany, tak by podczas następnych zebrań rocznych móc głosować według nowej zasady. Nowelizacja ułatwi funkcjonowanie wspólnotom, zarządom wspólnot i administratorom.

 

Polecane artykuły

David Long Womens Jersey