Home    Hotel we wspólnocie?

Pytanie od naszych mieszkańców:W naszej wspólnocie jeden z właścicieli wykupił kilka mieszkań i prowadzi w nim działalność hotelową. Co możemy z tym zrobić?

Jako licencjonowany zarządca nieruchomości obsługujący wspólnoty mieszkaniowe niejednokrotnie spotykam się z pytaniami dotyczącymi możliwości wpływania na poszczególnych współwłaścicieli. W omawianym przypadku prowadzenie działalności hotelowej / gospodarczej w lokalach należących do wspólnoty mieszkaniowej nie zależy od uzyskania zgody innych jej członków.

Wspólnota ma tylko legitymacje prawną do podejmowania decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej i nie posiada żadnego tytułu prawnego do ingerowania w działalność poszczególnych właścicieli lokali. Co za tym idzie, nie ma również prawa do zakazywania prowadzenia w lokalach działalności gospodarczej. Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2009 roku (sygn. akt II CSK 601/08). Wyjątkiem są sytuacje, w których właściciel do prowadzenia działalności wymaga zgody wspólnoty na otrzymanie koncesji na sprzedaż alkoholu, ale wątek ten będzie poruszony w oddzielnym poście.

Polecane artykuły

David Long Womens Jersey